ISO 9001:2008 Certified Institute

Approved by AICTE, N.Delhi
Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow
(College Code - 033)

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Students Details


IT-3rd Year (Session-2015-2016)
S_NO
Roll No
STUDENTS NAME
1
1303313001
AAYUSHI  RAI
2
1303313002
ABHINAV SINGH SHAKYA
3
1303313003
ABHISHEK  GOEL
4
1303313004
ABHISHEK SINGH  
5
1303313005
ADARSH  SHARMA
6
1303313006
AKANSHA KAPOOR  
7
1303313008
AKSHIT VERMA  
8
1303313009
ANKIT KUMAR SINGH     
9
1303313010
ANUPAM PREET     
10
1303313012
APURV SINGH     
11
1303313013
AVINASH  YADAV
12
1303313014
AZHAR KHAN    
13
1303313015
CHITRANSHI SENGAR     
14
1303313016
DIVYA SINGH     
15
1303313018
GAURAV     
16
1303313019
ISHWAR DATT MISHRA
17
1303313020
KANCHAN AGRAHARI     
18
1303313021
MAYANK GUPTA     
19
1303313024
NIDHI GOYAL     
20
1303313025
NITISH DWIVEDI     
21
1303313027
PAYAL SHARMA    
22
1303313029
PRASHANT SRIVASTAVA    
23
1303313030
PRATEEK DHAWAN     
24
1303313031
PRIYA TYAGI    
25
1303313032
RAHUL  SUMAN
26
1303313033
RAJAT  AGARWAL
27
1303313034
RISHABH  DIXIT
28
1303313035
RISHABH GAUTAM    
29
1303313036
RIYA  RAMANI
30
1303313037
SAIF AHMAD     
31
1303313038
SAURABH KUMAR SHARMA    
32
1303313039
SAURABH PAL     
33
1303313041
SHASHWAT VERMA     
34
1303313042
SHIVAM PANDEY     
35
1303313043
SHIVPAL  YADAV
36
1303313044
SHREYA SRIVASTAVA    
37
1303313045
SHUBHAM CHAUDHARY     
38
1303313046
SKAND  SWAMI
39
1303313048
VAIBHAV TYAGI    
40
1303313049
VANIKA SINGHAL    
41
1303313050
VIBHUTI GUPTA    
42
1303313051
VIKAS  DIXIT
43
1303313052
VIKAS  YADAV
44
1303313053
VIKASH VERMA