ISO 9001:2008 Certified Institute

Approved by AICTE, N.Delhi
Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow
(College Code - 033)

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Students Details


IT-2nd Year (Session-2015-2016)
S_NO
Roll No
STUDENTS NAME
1
1403313001 ABHISHEK AGRAWAL
2
1403313002 ADITYA CHATURVEDI
3
1403313003 ADITYA PRATAP SINGH
4
1403313004 AJAY KUMAR SINGH
5
1403313005 AKANSHA BANSAL
6
1403313006 AKSHAY VERMA
7
1403313008 ANKIT TIWARI
8
1403313009 ANKUR KUMAR
9
1403313010 ASHI MALL
10
1403313011 ASHISH RASTOGI
11
1403313012 ASHISH VERMA
12
1403313013 AVINASH SHARMA
13
1403313014 BIMLENDU TRIPATHI
14
1403313015 DEEPANSHU CHAUHAN
15
1403313016 DIVYA AGARWAL
16
1403313017 DIVYA NIGAM
17
1403313018 HARDEEP SINGH
18
1403313019 HARSHIT KUMAR SINGH
19
1403313020 IMTIYAZ AHMAD KHAN
20
1403313021 LAKHAN SINGH
21
1403313022 MANSI GUPTA
22
1403313023 MAUZ AHMAD
23
1403313024 MEDHA MISHRA
24
1403313025 MOHAMMAD ALI
25
1403313026 NITESH KUMAR
26
1403313027 PRATYUSH MISHRA
27
1403313028 PRIYA SHARMA
28
1403313029 PRIYANKA SINGH
29
1403313031 RAVI PRATAP SINGH
30
1403313032 RISHU SINGH
31
1403313033 SAGAR CHATURVEDI
32
1403313034 SANDEEP KUMAR SINGH
33
1403313035 SANJOLI MEHROTRA
34
1403313036 SATISH KUMAR
35
1403313037 SHALINI CHAURASIA
36
1403313038 SHIVAM OJHA
37
1403313039 SHIVAM SHAHI
38
1403313040 SHIVANSH SAXENA
39
1403313042 SHURTI THAKUR
40
1403313043 SHUBHAM GOEL
41
1403313044 SHUBHAM KHANNA
42
1403313046 SUMAN YADAV
43
1403313047 SURAJ KUMAR SINGH
44
1403313048 YASH MAHESHWARI